Strona główna W górę Godziny pracy pedagoga i psychologa Ważne adresy i telefony Artykuły

                       TOLERANCJA

 

„W kraju tolerancji nikt nie potrzebuje się lękać tego, kim jest”.

ks. Józef Tischner

 Nie żyjemy na bezludnej wyspie, ale w określonym społeczeństwie, społeczeństwie zróżnicowanym, podzielonym, różnorodnym, kolorowym w swych poglądach i postawach. W społeczeństwie, w którym każdy z nas jest swego rodzaju indywidualnością, czymś się wyróżnia.

Słowo tolerancja pochodzi z łaciny, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „wyrozumiałość, pobłażliwość i cierpliwość”. W Encyklopedii Powszechnej czytamy: „Tolerancja to uznawanie prawa innych do posiadania poglądów i gustów odmiennych od poglądów oceniającego”.

 Czytamy także interpretacje o tym, że tolerancja to wyrozumiałość w stosunku do cudzych wierzeń, praktyk, poglądów, postępów, chociażby się one różniły od naszych własnych i były z nimi sprzeczne. Najbardziej ogólna definicja głosi, że tolerancja to postawa lub zachowanie polegające na uznawaniu prawa innych ludzi do posiadania przekonań, postaw i zachowań różnych od naszych.

TO CO JEST CECHĄ WSPÓLNĄ TYCH DEFINICJI TO AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI, to jest to, że ja wiem, że ty jesteś inny ode mnie, myślisz inaczej niż ja. Ale wiem także i przyznaję, że obydwoje mamy do tego prawo. Nie stawiam się w pozycji sędziego, który mówi co można, a czego nie wolno.

Oczywiście należy pamiętać, że pełna tolerancja to UTOPIA. Nie można tolerować zachowań agresywnych, obojętności, bezduszności, bezprawia,  kłamstwa, kradzieży. Tolerancja ma stanowić wartość na rzecz drugiego człowieka, a nie przeciwko niemu.

Mamy prawo do własnego zdania, swojego zdania na jakiś temat. Nie musisz chwalić cudzego zdania, nie musi się ono Tobie nawet podobać, ale to nie oznacza, że masz prawo do osądzania innych. Bo to nie kolor skóry, religia, majątek, status społeczny decydują o tym, że ktoś jest mniej wartościowy, gorszy.

Reasumując TOLERANCJA TO OTWARTOŚĆ UMYSŁU, umiejętność dostrzegania kolorów wokół nas.   Wystarczy spojrzeć za okno: mamy piękną jesień: czerwienie, żółcie, pomarańcze.  Przyroda zaskakuje, na Ziemi żyje 2 miliony rodzajów istnień. Świat nie jest czarno – biały, dobry lub zły.  Ilu ludzi, tyle charakterów, postaw, poglądów i zachowań.  Nie ma na Ziemi dwóch jednakowych istot, nawet bliźnięta jednojajowe mają różne kody DNA, dzieci wychowane w tych samych rodzinach różnią się między sobą. Nie ma ludzi – wzorów, ideałów, super bohaterów. Po prostu są ludzie. KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI!

Chciałabym zadać Państwu kilka pytań, a więc...

·         Czy jesteś alergikiem?

·         Czy jesteś prawo czy też lewo ręczny?

·         Czy masz zdrowy wzrok, czy też cierpisz na jego wadę?

 Nie pytam o to kim jesteś! Zadaje jedynie pytanie o jakąś drobną cechę.

 Ten artykuł przeczyta zapewne wiele osób.  Wśród nich będą alergicy i osoby, które nie mają problemów z alergenami, będą osoby prawo i lewo ręczne, osoby z wadą wzroku i tacy, którzy nie mają problemów ze wzrokiem. Osoby niskie i wysokie. Będą osoby w mniejszości i w większości. Wszyscy jesteśmy tak samo ważni, stanowimy wartość sami w sobie i mamy takie samo prawo do bycia tutaj.  To prawo daje nam TOLERANCJA , tym właśnie jest najprościej mówiąc TOLERANCJA- uszanowaniem różnorodności, inności, akceptacją i otwartością wobec tego, co inne od mojego.

Wychowanie w myśl tolerancji powinno rozpoczynać się już w najwcześniejszym okresie życia dziecka,  poprzez okazywanie bezwarunkowej miłości i poczucia bezpieczeństwa, poprzez stosowanie łagodnych metod wychowawczych. To co jest szczególnie ważne, to dawanie dziecku przykładu, modelowanie dziecku właściwych postaw, przekazywanie dziecku spójnych komunikatów i zachowań, stosowanie postawy konsekwentnej.  SPRZYMIERZEŃCEM  JEST  SAMODZIELNE  MYŚLENIE!!!

Z tolerancją wiąże się nieodłącznie : wiedza, intelekt, odwaga, otwartość, kontakty, doświadczenie, wiara, chęć służenia drugiemu człowiekowi. Tolerancja pomaga w rozwoju, uczy otwartości. Pozwala na korzystanie z bogactw, które niesie ze sobą odmienność, likwiduje bariery w myśleniu. Tolerancja bazuje na zgodzie i i pokoju!!!

Walcząc o tolerancję, myśląc o prawach drugiego człowieka, walczysz jednocześnie o swoje prawo do bycia tym, kim jesteś!!!!!!!!!!!! Dlatego zadaniem każdego z nas jest likwidowanie barier.

 17-10-18
do góry