Strona główna ]

W dniach 15-16.05.2017 r. klasa 2a i 2e wybrały się a wycieczkę do Torunia. Program był bardzo napięty. Wyjechali¶my o godz. 7.00. Już o 12.00 zwiedzali¶my Zamek w Golubiu Dobrzyniu, następnie Fort IV w Toruniu z przewodnikiem i pochodniami. Po południu uczestniczyli¶my w warsztatach „Mydło i pachnidło” w   gdzie każdy samodzielnie zrobił ¶wieczkę oraz piękne, pachn±ce mydełko. Z prezentami dotarli¶my do hotelu. Po rozlokowaniu zjedli¶my pyszny obiad, nabrali¶my sił i wyruszyli¶my na wieczorny spacer po Starówce, gdzie obejrzeli¶my multimedialny pokaz pokazy fontann Cosmopolis

 

Kolejny dzień rozpoczęli¶my wcze¶nie. Po zjedzeniu pysznego ¶niadania pojechali¶my prosto do Piernikarni "Królewskie pierniki". Tam poznali¶my tajniki wypieku pierników. Oczywi¶cie każdy z nas samodzielnie wykonał piękne ciastka. Kolejmyn etapem naszej wycieczki było Fabularyzowane zwiedzanie Torunia w strojach historycznych z przewodnikiem. Obejrzeli¶my: ¶redniowieczne mury miejskie, bramy (Klasztorna, Mostowa), baszty (słynna Krzywa Wieża), spichlerze; Rynek Staromiejski z Ratuszem i pięknymi kamienicami (toruńska perełka baroku słynna Kamienica pod Gwiazd±), Dwór Artusa, Gospoda Flisacza, pomnik Kopernika i Flisaka, toruński pręgierz, ¶redniowieczne ko¶cioły – Naj¶więtszej Marii Panny, katedra ¶¶. Janów z dzwonem Tuba Dei, osioł - pręgierz (trasy "¦ladem toruńskich legend" oraz "Krzyżacki patrol"). Po długim spacerze, podsumowaniem całej wycieczki była wizyta w Planetarium w Toruniu, gdzie obejrzeli¶my film „Dookoła Ziemi”.

Zmęczenia ale zadowoleni wyruszyli¶my w drogę powrotn±.

do góry