Strona główna
Dziennik elektroniczny
Plan lekcji
Dokumenty
Mistrz wychowania
Pedagog i psycholog
Wydarzenia 2017/2018
Wydarzenia 2016/2017
Konkursy
Bezpieczna szkoła
Owoce w szkole
Osiągnięcia
Rekrutacja 2016/2017
Jubileusz 100-lecie
"Moja przyszłość"
Stow. "Dwie Jedynki"
Kapitał Ludzki
Koła zainteresowań
Rada rodziców
Samorząd
Hymn szkoły
Sześciolatek w szkole
Tablica ogłoszeń
Budowa i remont
Historia szkoły
Biblioteka

11-09-17

 

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

https://uonetplus.vulcan.net.pl/minskmazowiecki


Aby zalogować się do dziennika po raz pierwszy, należy:
  1. wejść na stronę logowania https://uonetplus.vulcan.net.pl/minskmazowiecki,
  2. w polu „E-mail” wpisać swój adres (Uwaga! Aktywne są tylko adresy podane wcześniej wychowawcom),
  3. kliknąć na odsyłacz „Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła”,
  4. odebrać wygenerowaną przez system wiadomość wysłaną na podany wcześniej adres mailowy,
  5. kliknąć na odsyłacz zawarty w wiadomości,
  6. dwukrotnie wprowadzić hasło (powinno składać się z co najmniej 7 znaków, wśród których przynajmniej jeden jest wielką literą, cyfrą i znakiem niealfanumerycznym, np. @).    
 
W razie problemów z logowaniem lub dostępem do dziennika
prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. 
 
Korzystanie z Systemu UONET jest bezpłatne
(z wyjątkiem funkcji powiadamiania za pomocą SMS-a).
 

do góry

Strona główna Dziennik elektroniczny Plan lekcji Dokumenty Mistrz wychowania Pedagog i psycholog Wydarzenia 2017/2018 Wydarzenia 2016/2017 Konkursy Bezpieczna szkoła Owoce w szkole Osiągnięcia Rekrutacja 2016/2017 Jubileusz 100-lecie "Moja przyszłość" Stow. "Dwie Jedynki" Kapitał Ludzki Koła zainteresowań Rada rodziców Samorząd Hymn szkoły Sześciolatek w szkole Tablica ogłoszeń Budowa i remont Historia szkoły Biblioteka

Ostatnia aktualizacja tej witryny 02-03-17