HOT-INFO

Administrator
Odsłony: 175

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020 r. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie SP1 w Mińsku Mazowieckim rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

 

Zasady spotkań z wychowawcami w wyznaczonych salach (wg wcześniej zamieszczonego harmonogramu):

 • godz. 9:00 – klasy 1-5
 • godz. 11:30 – klasy 6-8

Uczniowie i rodzice klas PIERWSZYCH :

 • Wejście do wyznaczonych sal dla uczniów i Rodziców/Opiekunów  -  klasy 1a, 1c, 1d znajduje się od strony bieżni sportowej – dojście od ul. Okrzei wzdłuż hali sportowej - wejście nr 4, klasa 1b - wejście nr 1, od ulicy Kopernika.
 • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna w wyznaczonej sali.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz osoba dorosła posiada zakryte  usta i nos.
 • Po zakończeniu spotkań w  salach uczniowie pod nadzorem rodziców opuszczają budynek szkolny tą samą wyznaczoną drogą.

Uczniowie klas 2-8  rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych.

 • Uczniowie samodzielnie przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcą, dezynfekując ręce i zachowując dystans społeczny – wejścia nr 1 i 2.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku szkolnego dezynfekuje ręce oraz osoba dorosła posiada zakryte usta i nos.
 • Rodzice nie przekraczają wyznaczonych granic części wspólnej, opuszczają budynek i oczekują na zakończenie zajęć przed budynkiem z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Uczniowie po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

Uczniowie i rodzice oddziałów przedszkolnych – wejście nr 2 od ulicy Okrzei (sale 1, 2A, 2) , rodzice przebierają dzieci w korytarzu z zachowaniem dystansu społecznego od pozostałych i przeprowadzają dziecko do odpowiedniej sali. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili do sal lekcyjnych.

 • Rodzice nie przekraczają wyznaczonych granic części wspólnej, przed wejściem do budynku szkolnego dezynfekują ręce, posiadają zakryte usta i nos oraz zachowują dystans społeczny min. 1,5 m.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów osób nie będących pracownikami szkoły!

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Uczniowie odbywają spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m i zasad określonych w opisie rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby dezynfekują ręce a rodzice i opiekunowie zakrywają usta i nos.
 3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami, dezynfekują ręce i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 5. Opiekunowie wszystkich uczniów (z wyłączeniem klas 1) nie przekraczają granic części wspólnych i pozostają na zewnątrz budynku, zachowując dystans społeczny.

Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej rodziców i opiekunów (wyznaczone części korytarza szkolnego na parterze) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum w celu załatwienia ważnych spraw organizacyjnych.

 1. Po zakończeniu spotkań z wychowawcą uczniowie kierują się do najbliższego wyjścia.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych