HOT-INFO

Administrator
Odsłony: 541

spotkanie info 1Akcja informacyjna na temat przedsięwzięcia Europa to My i nasze małe ojczyzny - tożsamość kulturowa w świetle tożsamości europejskiej” realizowanego w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniach 2 i 4 października 2019 r. odbyły się spotkania dla uczniów oraz dla rodziców uczniów klas VI, VII oraz VIII w sprawie Projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Na spotkaniach poinformowano o pozytywnej ocenie naszego projektu oraz o otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 120 181,00 zł. Przedstawiono główne założenia projektu, cele oraz kompetencje uczniów, które dzięki udziałowi w projekcie zostaną  wzmocnione: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Zostały przedstawione sposoby upowszechniania projektu oraz zasady uczestnictwa ucznia. Uczeń będzie zobowiązany do udziału w zajęciach przygotowujących go do wyjazdu (zajęcia językowe, kulturowe, merytoryczne, pedagogiczne). Uczniowie również będą zobowiązani do udziału w inicjatywach podejmowanych przez szkołę w związku z mobilnością. Uczniów i rodziców zapoznano z niezbędną dokumentacją.

Kategoria:

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych