HOT-INFO

Administrator
Odsłony: 194

Promocja i upowszechnianie projektu

Działania promocyjne i informacyjne posłużyły nam jako jeden z elementów upowszechniania. Celem tych działań było promowanie, informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat celów projektu, wartości związanych z mobilnością, jak również możliwości finansowania podobnych działań ze środków unijnych. W pierwszych dniach października 2019 roku odbyły się spotkania dla rodziców oraz uczniów klas VI, VII oraz VIII w sprawie projektu. Na spotkaniach poinformowano o pozytywnej ocenie naszego wniosku oraz o otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 120 181,00 zł. Przedstawiono główne założenia projektu, cele oraz kompetencje uczniów, które dzięki udziałowi w projekcie zostaną  wzmocnione. Zaprezentowano sposoby upowszechniania projektu oraz zasady uczestnictwa ucznia. Uczniów i rodziców zapoznano z niezbędną dokumentacją. Na poziomie rekrutacji utworzona lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostały opublikowane przez Komisję Rekrutacyjną przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych - wyniki zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń dedykowanej projektowi (parter budynku) oraz w szkolnym sekretariacie. Rodzice uczniów biorący udział w rekrutacji zostali poinformowani o wynikach poprzez wpis w e-dzienniku. Proces rekrutacji odbył się zgodnie ze wszystkimi poczynionymi założeniami, a w jego ramach przygotowane zostały wszelkie niezbędne dla prawidłowego postępowania dokumenty. Każdy z uczestników mobilności otrzymał koszulkę jako materiał promocyjny programu POWER.W ramach naszego projektu działania promocyjne miały na celu poinformowanie społeczność szkolną i lokalną o fakcie realizacji projektu jak również o spodziewanych rezultatach i korzyściach, instytucjach oraz osobach zaangażowanych w projekt. Działania promocyjne, jakie zastosowaliśmy to między innymi publikacja w lokalnej samorządowej gazecie MIM oraz  bieżące wpisy na portalu FB oraz stronie internetowej szkoły i miasta. Działania promocyjne towarzyszyły upowszechnianiu rezultatów i wzmacniały jego  efekty. Podczas mobilności na bieżąco dokonywano wpisów na szkolnym portalu FB. Przebywając poza krajem, uczestnicy korzystali z nowoczesnych środków komunikacji w celu utrzymania kontaktu z bliskimi w Polsce. Pozwoliło to podnieść umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, umożliwiających kontaktowanie się w sposób tani, bezpośredni i stały. Wśród efektów realizacji projektu znalazły się opracowane przez uczestników produkty materialne  tj. zbiór zdjęć wykonanych przez uczestników podczas wszystkich etapów, prezentacje multimedialne, filmiki przygotowane przez uczestników przed odbyciem mobilności i w jej trakcie, wpisy na szkolnym portalu FB i grupie dedykowanej projektowi. Projekt zakończy się powodzeniem, ponieważ będziemy szeroko upowszechniać wiedzę o nim i o osiągniętych rezultatach. Realizacja projektu została podsumowana na specjalnej wystawie, którą przygotowali uczniowie. Zaprezentowane społeczności szkolnej prace opisują przeżyte przez uczniów wydarzenia.  Na stronie internetowej szkoły zamieszczono bogatą galerię zdjęć wraz z relacjami z przygotowania uczniów do mobilności i z wyjazdu do Sewilli. Na łamach samorządowej gazety opublikowano artykuły o projekcie, jego realizacji i osiągniętych rezultatach. Na portalu społecznościowym  Facebook oraz na grupie zamieszczano bieżącą relację z odbywających się działań. Wpisy poparte zostały bogatą galerią zdjęć. Opracowano i wydrukowano broszurę dedykowaną projektowi. Materiały rozpowszechniano wśród uczniów i rodziców odwiedzających nasza szkołę podczas tzw. dni otwartych. Poza w/w działaniami będziemy też starali się, żeby efekty projektu zostały wykorzystane w dłuższej perspektywie czasowej i miały długotrwały wpływ na pracę szkoły. Dlatego materiały uzyskane dzięki ewaluacji projektu zostaną wykorzystane w pracy nad projektami kolejnych mobilności przygotowywanych w naszej szkole i będą brane pod uwagę przy ewentualnym opracowywaniu autorskich programów nauczania.

 

Kategoria:

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych