HOT-INFO

Administrator
Odsłony: 555

IMG 20191116 080448 Przygotowanie uczestników do mobilności

Wszyscy uczniowie, którzy w 2020 roku wyjadą do Sewilli w Hiszpanii w ramach organizowanego przedsięwzięcia: „Europa to My i nasze małe ojczyzny – tożsamość kulturowa w świetle tożsamości europejskiej” w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego od listopada biorą udział w dodatkowych zajęciach mających na celu jak najlepsze przygotowanie do realizowanej mobilności. Zajęcia, które zaproponowano uczniom mają charakter językowy, kulturowy, ale też merytoryczny i pedagogiczny. Zajęcia organizowane są blokami tematycznymi i odbywają się w soboty. Uczniowie poznają i utrwalą słownictwo związane z tematyką projektu oraz ćwiczą spontaniczne wypowiedzi w języku angielskim. Przed wyjazdem uczestnicy projektu przygotują prezentacje multimedialne oraz filmiki na temat naszego miasta i kraju. Celem zajęć jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w mobilności, ale również przełamanie barier psychologicznych w zakresie kontaktów z grupą międzynarodową, przełamanie strachu w komunikowaniu się w języku obcym oraz zbudowanie umiejętności odnalezienia się w innych warunkach niż we własnej szkole.

 

Kategoria:

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych