HOT-INFO

Administrator

Szanowni Państwo,

MEN zawiesza na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych .

W związku z powyższym uczniowie klas IV-VIII będą kontynuowali naukę w sposób zdalny od 26 października do 8 listopada 2020 r.

Oddziały przedszkolne i klasy I-III funkcjonują w systemie stacjonarnym (bez zmian).

Administrator

Noś maseczkę Szanowni Rodzice,
w związku z wprowadzeniem na obszarze całego kraju strefy żółtej, a co za tym idzie obowiązku noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach publicznych przypominamy, że od 12 października 2020 r. wszyscy uczniowie są zobowiązani zasłaniać nos i usta podczas pobytu w szkole wszędzie w przestrzeniach publicznych oraz w trakcie przerw. Nie ma takiego obowiązku podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i pobytu w świetlicy szkolnej. Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy zwalnia zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Z poważaniem
Dyrekcja SP1

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych