HOT-INFO

Administrator
Odsłony: 1275

Logopeda – Monika Kamińska

Głównym zadaniem logopedy jest :
- przeprowadzenie badania stanu mowy uczniów
- diagnozowanie logopedyczne
- prowadzenie terapii logopedycznej
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

Cele pracy logopedycznej:
- kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy
- korygowanie zakłóceń procesu porozumiewania się w zakresie realizacji fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej

Godziny pracy logopedy:
Poniedziałek - 9.40-14.40 ; 15.00-16.00
Wtorek - 9.40-13.40
Środa - 9.40-14.40 ; 15.00-16.00
Czwartek - 8.50-12.50
Piątek - 8.50-11.50

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych