Administrator
Kategoria:

Logopeda – Monika Kamińska

Głównym zadaniem logopedy jest :
- przeprowadzenie badania stanu mowy uczniów
- diagnozowanie logopedyczne
- prowadzenie terapii logopedycznej
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

Cele pracy logopedycznej:
- kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy
- korygowanie zakłóceń procesu porozumiewania się w zakresie realizacji fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej

Godziny pracy logopedy

Monika Kamińska s. 302

Poniedziałek

     Wtorek    

     Środa    

  Czwartek 

    Piątek   

940 - 1440

 940 - 1540

 940 - 1340

940 - 1540 

 940 - 1140