HOT-INFO

Administrator
Odsłony: 417

117 Wizyta w Sewilli w ramach projektu projekt Europa to My i nasze małe ojczyzny - tożsamość kulturowa w świetle tożsamości europejskiej”

W dniach 29.02.2020 - 07.03.2020 odbyła się mobilność do Sewilli. Podróżowano liniami Ryanair z lotniska w Krakowie. W ramach mobilności edukacyjnej 18 uczniów i 4 nauczycieli wzięło udział w zajęciach merytorycznych i warsztatach oraz wycieczkach edukacyjnych związanych z tematyką projektu organizowanych wspólnie ze szkołą przyjmującą. Wszystkie działania w trakcie mobilności były realizowane wspólnie z rówieśnikami z placówki goszczącej (z klasy dwujęzycznej hiszpańsko-angielskiej). Językiem komunikacji był język angielski. Zrealizowane działania wpisały się w podstawę programową obydwu placówek oraz były skorelowane z codziennymi działaniami szkoły goszczącej. Zgodnie z założeniami projektu poszczególne dni mobilności odbywały się pod różnymi hasłami.

W czasie wspólnych zajęć w Institute of Secondary Education Miguel de Cervantes w Sewilli uczniowie zwiedzili szkołę, aktywnie uczestniczyli w lekcjach wychowania fizycznego, geografii i historii oraz muzyki. Zorganizowano blind date, turniej wiedzy o Polsce i Hiszpanii, grę miejską "Gymkhana Calle San Luis"- "Gotyckie kościoły w dzielnicy Macarena", puzle kulinarne, kilkugodzinną wycieczkę rowerową, podczas której zwiedzano Sewillę, warsztaty taneczne w szkole z nauką tańców narodowych: polonez i flamenco, warsztaty taneczne w muzeum flamenco. W czasie zajęć merytorycznych uczniowie prezentowali przygotowane filmy i prezentacje multimedialne o swoich miastach, szkołach, zainteresowaniach. Dwa pierwsze dni pobytu w Sewilli wykorzystano na całodzienne wycieczki krajoznawcze do Gibraltaru i Kadyksu. W jedno popołudnie odbyła się również wycieczka do Carmony. Wycieczki oraz zwiedzanie zabytków Sewilli odbywało się pod opieką lokalnych przewodników (w języku polskim i angielskim). Uczestnicy projektu zwiedzili: taras widokowy Setas de Sevilla, Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla  - arenę walk z bykiem, Złotą Wieżę, pałac królewski  Alkazar, Catedral de Santa Maria de la Sede de Sevilla (wewnątrz grób Krzysztofa Kolumba), Plac Hiszpański, Museo del Baile Flamenco. Odbył się również godzinny rejs statkiem po rzece Gwadalkiwir.

Na zakończenie mobilności w pięknej scenerii Placu Hiszpańskiego dokonano podsumowania pobytu w Sewilli. Uczniowie wypełnili ankiety. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia udziału w mobilności w postaci certyfikatu.

 

Kategoria:

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych