Strona główna
Dziennik elektroniczny
Obiady
Plan lekcji
Dokumenty
Mistrz wychowania
Pedagog i psycholog
Wydarzenia 2017/2018
Wydarzenia 2016/2017
Konkursy
Bezpieczna szkoła
Owoce w szkole
Jubileusz 100-lecie
Stow. "Dwie Jedynki"
Rada rodziców
Samorząd
Hymn szkoły
Budowa i remont
Historia szkoły

27-04-18

 

Opcjonalnie: Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zaproszenie na seminarium - plakat

UCZYĆ SIĘ, ALE JAK?

W Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim  trwa  druga edycja projektu „Uczyć się, ale jak?” numer POKL.09.01.02-14-226/11, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2. Projekt prowadzi  Stowarzyszenie Q Zmianom w partnerstwie z Miastem Mińsk Mazowiecki. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie klas piątych biorą udział w warsztatach na temat efektywnego uczenia się.   Główny cel zajęć to polepszenie średnich wyników w nauce oraz pokazanie sposobów efektywnego uczenia. Tematy spotkań: „Żeby się chciało, gdy się nie chce”, „Jak się uczyć?”, „Triki – Mnemotechniki”. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

klasa 5a
klasa 5b
klasa 5c

W maju 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim ruszyła druga edycja projektu „Uczyć się, ale jak?”. Projekt prowadzi  Stowarzyszenie Q Zmianom w partnerstwie z Miastem Mińsk Mazowiecki. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie klas piątych wzięli udział w warsztatach na temat efektywnego uczenia się.  Był to cykl trzech spotkań warsztatowych po pięć godzin dydaktycznych. Każda klasa podzielona została na dwie grupy. Cel główny zajęć to polepszenie średnich wyników w nauce oraz pokazanie sposobów efektywnego uczenia. Tematy spotkań: „Żeby się chciało, gdy się nie chce”, „Jak się uczyć?”, „Triki – Mnemotechniki”. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Trenerki złożyły gratulacje i wyraziły nadzieję, że uczestnicy owocnie będą wykorzystywać zdobyte umiejętności w codziennej praktyce szkolnej. Życzymy powodzenia!

5a (2012/2013)

5b (2012/2013)

5c (2012/2013)

Pierwsza edycja projektu „Uczyć się, ale jak?” – zaproszenie na seminarium

Po warsztatach i szkoleniach w ramach projektu "Uczyć się, ale jak?"

OPIS DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„UCZYĆ SIĘ, ALE JAK?”


W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole kontynuowany  był projekt systemowy
"Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III"
realizowany ze środków Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".
W ramach w/w projektu prowadzone były następujące zajęcia.

Nr grupy
Zajęcia
Sala
Dzień tyg.
Godzina
Nauczyciel prowadzący
K1
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
106
poniedziałek
12.55-13.40
Emilia Zgódka
K2
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
109
środa
10.45-11.30
Emilia Zgódka
K3
zajęcia dla dzieci z wadami postawy
125
czwartek
16.30-17.15
Justyna Banachowska
K4
zajęcia dla dzieci z wadami postawy
125
piątek
16.30-17.15
Justyna Banachowska
K5
zajęcia dla dzieci z wadami postawy
125
poniedziałek
12.55-13.40
Justyna Banachowska
K6
zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy
gab.logop.
wtorek
16.30-17.15
Wioletta Domańska
K7
zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy
gab.logop.
czwartek
16.30-17.15
Wioletta Domańska
K8
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu treści matematycznych
106
poniedziałek
13.40-14.35
Emilia Zgódka
K9
zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
10
wtorek
16.30-17.15
Beata Sasin-Kielczyk
K10
zajęcia komputerowe dla dzieci szczególnie uzdolnionych
103
poniedziałek
16.30-17.15
Danuta Szylberg
K11
zajęcia z języka angielskiego
10
środa
15.40-16.25
Małgorzata Staniszewska Tunicka
K12
zajęcia sportowe
mała sala gimnastyczna
czwartek
16.30-17.15
Elżbieta Gajda
K13
zajęcia sportowe
mała sala gimnastyczna
czwartek
16.30-17.15
Barbara Perzyna
K14
zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne
10
wtorek
16.45-17.30
Marzanna Wocial
K15
zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastyczne
10
czwartek
16.30-17.15
Anna Sadurska
K16
zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie
9
środa
12.55-13.40
Anna Gizińska
K17
zajęcia dla dzieci uzdolnionych rytmiczno-tanecznie
mała sala gimnastyczna
piątek
16.30-17.15
Katarzyna Woźnica
K18
zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo
115
wtorek
16.30-17.15
Danuta Wróblewka

do góry

 

Strona główna Dziennik elektroniczny Obiady Plan lekcji Dokumenty Mistrz wychowania Pedagog i psycholog Wydarzenia 2017/2018 Wydarzenia 2016/2017 Konkursy Bezpieczna szkoła Owoce w szkole Jubileusz 100-lecie Stow. "Dwie Jedynki" Rada rodziców Samorząd Hymn szkoły Budowa i remont Historia szkoły

Ostatnia aktualizacja tej witryny 02-03-17