Strona główna ]

Od września 2008 r. w naszej szkole działa KOŁO TEATRALNE "ŻACZEK", którego opiekunką jest nauczycielka języka polskiego p. Anna Wasążnik.

 

 

W ramach jego działalności swoich sił  aktorskich próbują uczniowie kl. V c:

Banasiak Bartłomiej
Duszyńska Joanna
Górska Iwona
Górnik Marta
Gryz Kamila
Klimkowska Patrycja
Kulewski Kamil
Kurek Karol
Markowska Jolanta
Nowak Magdalena
Paździorek Kamil
Płusa Magdalena
Raubo Marta
Rońda Natalia
Wróblewska Joanna

Teatr to nie tylko aktorzy. Oprócz inscenizacji wybranych tekstów literackich odbywały się zajęcia związane z różnymi formami ekspresji plastycznej. Zastanawialiśmy się, jak np. zrobić maskę teatralną. Wykonywaliśmy plakaty oraz oprawę plastyczną naszych sztuk. Modelowaliśmy żywe rzeźby-postacie ludzkie wyrażające różne nastroje.

W trakcie zajęć poznawaliśmy wiadomości związane z teatrem. Celem naszych spotkań (oprócz ćwiczeń uwzględniających mimikę, gest, głos, dźwięk) było kształtowanie wyobraźni artystycznej, wyzwalanie twórczej aktywności, rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Bawiliśmy się wspaniale. Nasze spotkania zakończyliśmy wizytą w TELEPIZZY. Tam zabawiliśmy się w kucharzy, a później przy wspólne przyrządzonym posiłku podsumowaliśmy nasze tegoroczne spotkania teatralne.

 

Dnia 23 kwietnia 2009 r. wystawiliśmy mit pt. "Demeter i Kora" dla klas starszych.

 

 
15 stycznia 2009 r. wystawiliśmy dla klas młodszych inscenizację baśni "Wróżki" wg Ch. Perault′a.