Strona główna ]

IV edycja Konkursu Polskiej Poezji i Prozy dla Szkół Podstawowych
4 marca 2013r

W tym roku mija 60 lat od mierci Juliana Tuwima, wielkiego polskiego poety oraz 100 lat od jego poetyckiego debiutu. Tegoroczny Konkurs dedukujemy włanie jemu. Poprzez popularyzację jego utworów pragniemy promować literaturę polsk± i rozbudzić poczucie estetyki wród dzieci i młodzieży.

Wyniki konkursu dla klas 1-3

Wyniki konkursu dla klas 4-6

w górę