Strona główna ]

11 marca 2011 roku najstarsza mińska szkoła podstawowa kolejny raz uroczyście obchodziła dzień swojego patrona
 – Mikołaja Kopernika

połączony z VII WOJEWÓDZKIM TURNIEJEM
 WIEDZY O ŻYCIU I PRACY MIKOŁAJA KOPERNIKA ORAZ O ASTRONOMII

Pomimo utrudnień związanych z generalnym remontem i rozbudową szkoły, ten świąteczny dzień stał się wyjątkowym dla całej społeczności Jedynki. Od rana szkolne korytarze rozjaśniała biel uczniowskich koszul i bluzeczek. Swym galowym strojem dzieci zaznaczyły rangę święta.

Już po raz siódmy obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr1 w Mińsku Mazowieckim urozmaicił Wojewódzki Turniej Wiedzy o Życiu i Pracy Mikołaja Kopernika oraz o Astronomii. Tradycyjnie przygotowały go nauczycielki z Kopernika: p. Bożena Polkowska i p. Małgorzata Szczęsna, którym pomogły koleżanki: p. Agnieszka Wodzińska i p. Monika Sokołowska. Tym razem w rywalizacji wzięły udział trzy drużyny: reprezentacja SP2 z Łosic, SP2 im. Dąbrówki z Mińska Maz. oraz gospodarze.

Tegoroczny Turniej, idąc z duchem czasów, przybrał postać multimedialną. Pytania przygotowane zostały przez p. Bożenę Polkowską w formie prezentacji. W jury zasiadły opiekunki drużyn: p.Marianna Zielińska – Czapska ze Szkoły Podstawowej nr2 w Łosicach, p. Beata Bartnicka ze Szkoły Podstawowej nr2 w Mińsku Maz. i p. Ewa Żak – wicedyrektor mińskiej Jedynki. Zawodnicy mieli do pokonania pięć rund. Każda z czterech początkowych  składała się z pięciu pytań. Piąta, a zarazem ostatnia runda stanowiła zestaw trzech zadań. Była ona dość ryzykowna gdyż deklarując chęć udzielania odpowiedzi na kolejne jej pytania można było ZDOBYĆ lub STRACIĆ pięć punktów! Emocje wyraźnie dzięki temu wzrosły. Uczestnicy zmagań wykazywali odwagę i zdecydowanie deklarowali swój udział w dalszej rywalizacji. Jury, któremu przewodniczyła p. Ewa Żak po skrupulatnym podliczeniu zdobytych i utraconych punktów ogłosiło wynik Turnieju. Wygrała drużyna gospodarzy, w składzie: Julia Antosiewicz, Kaja Linosz i Magda Popis (uczennice z klasy Va), wyprzedzając jednym punktem gości z Łosic: Karolinę Chwedoruk (kl. V), Zuzannę Laszuk (kl.VI) i Stanisława Jurczyńskiego (kl.IV). Trzecie miejsce zdobyła drużyna z mińskiej Dąbrówki: Katarzyna Broda, Paweł Babkiewicz i Adam Kaczmarek.

Po krótkiej przerwie odbyła się część oficjalna uroczystości. Rozpoczęło ją wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie jej hymnu i złożenie kwiatów przy pomniku patrona. Następnie pan dyrektor Tomasz Ciechański powitał przybyłych gości oraz przybliżył wszystkim zgromadzonym godną naśladowania postać Mikołaja Kopernika i znaczenie jego pracy dla rozwoju nauki.

W części artystycznej apelu, przygotowanej przez p. Małgorzatę Szczęsną zobaczyliśmy występ jej wychowanków – uczniów klasy VIb. Dzięki pomysłowemu „wehikułowi” przenieśliśmy się w odległe czasy, podążając śladem Mikołaja Kopernika od pierwszych lat jego życia do ostatnich chwil. Widzieliśmy rodziców przyszłego astronoma z niemowlęciem na rękach (rok 1473), Mikołaja – nastolatka w Akademii Krakowskiej, młodego studenta w Ferrarze, człowieka w sile wieku broniącego Olsztyna oraz starca, któremu przyniesiono pierwodruk jego dzieła „O obrotach sfer niebieskich (rok 1543). Występ bardzo podobał się publiczności i został nagrodzony gromkimi brawami. Dekorację przygotowaną przez p. Agnieszkę Kaczmarczyk uzupełniała prezentacja autorstwa p. Bożeny Polkowskiej, ilustrująca kolejne miejsca pobytu wielkiego astronoma. O oprawę muzyczną zadbał pan Tomasz Zalewski. Całość wydarzeń uwieczniły na fotografiach panie Monika Sokołowska i Agnieszka Kaczmarczyk.

Nadszedł wyczekiwany przez wielu moment wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu plastycznego i literackiego, towarzyszących od siedmiu lat obchodom Dnia Patrona oraz uczestnikom Turnieju Wiedzy. Tegorocznemu konkursowi plastycznemu przewodziło hasło: Mikołaj Kopernik przy pracy. Wzięło w nim udział 133 uczniów ze szkół województwa mazowieckiego. W grupie klas 1 – 3 zwyciężyli: Gabriela Obzejta (kl.2, SP2 Łosice, op.p.Danuta Gazdowska) i Bartłomiej Sadurski (kl.2a SP1 M.M., op.p.Ewa Zagórska), II miejsce zajęła Natalia Zaniuk (kl. 2b, SP2 Łosice, op.p. Joanna Nowaczek), natomiast miejsce III przyznano Gabrieli Grabowskiej (kl.1b, SP1 Legionowo, op.p.Regina Ławrukiewicz) oraz Weronice Aleksandrowicz (kl.2a, SP1 M.M. op.p.Ewa Zagórska). Wyróżniono również prace Anny Domosud (kl.2b, SP2 Łosice, op. p.Joanna Nowaczek), Marii Ilskiej (kl.1b, SP1 Legionowo, op.p.Regina Ławrukiewicz), Macieja Białorudzkiego i Piotra Sekudewicza (kl.2, SPCieksyn, op.p.Mariola Podgrudna), Wiktorii Dyrkacz (kl. 1b, SP1 M.M., op.p.Beata Sasin – Kielczyk).

Wśród klas 4 – 6 wygrała praca Weroniki Przesmyckiej (kl.6, SP2 Łosice, op.p.Anna Kościan), II miejsce zdobyła Izabela Radzikowska (kl.5, SP2 Łosice, op.p.Malwina Miechowiecka, a III Łukasz Leszczyński (kl.4c, SP1 Legionowo, op.p.Ewa Walczak) i Natalia Wysocka (kl. 5g, SP2 M.M., op.p.Marzena Kozak). Wyróżniono również prace: uczniów z SP1 w Legionowie: Dominiki Barszczewskiej, Nikoli Chmiel i Michała Modzelewskiego (wszyscy z kl.4c, op.p.Ewa Walczak), Tomasza Korszaka (kl.4d, op.p.Aneta Opacka), podopiecznych pani Marzeny Kozak z SP2 M.M.: Dawida Frączkowskiego (kl.6c) i Macieja Szuby (kl.5f), a z SP w Cieksynie Julii Pasiewicz i Magdaleny Zielińskiej (kl.5, op. p.Zofia Wypniewska). Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne, stały się przedmiotem wystawy zdobiącej korytarze naszej szkoły.

W konkursie literackim jury oceniało 44 opowiadania inspirowane, zgodnie z regulaminem, wybraną spośród czterech ilustracją Kosmosu. Wszystkie były bardzo ciekawe ale szczególne uznanie wzbudziły prace uczniów SP2 z Mińska Maz. Poza oryginalną treścią, świadczącą o wielkiej wyobraźni autorów, wyróżniała je staranna szata graficzna. Przyznano nagrody ex quo. I miejsce zajęli podopieczni p. Aliny Kulmy z SP2 M.M.: Natalia Wysocka (kl.5g) i Natalia Sułek (kl. 6a), II miejsce zdobyli: Konrad Jończyk (kl.4a, SP1 Legionowo, op.p.Marta Dejnek) i Kamila Koseska (kl.5f, SP2 M.M. op.p.Iwona Matejczyk), III miejsce przyznano: Aleksandrze Jackiewicz (kl. 5c, SP5 M.M., op.p.Iwona Kokoszka) i Natalii Bogumiłło (kl.5g, SP2 M.M., op.p.Alina Kulma). Przyznano również dziesięć wyróżnień: Julii Pasiewicz (kl.5, SPCieksyn), uczniom SP1 w Legionowie: Magdalenie Bebłacz (5d, op.p.Elżbieta Brylant) i Konradowi Skublickiemu (kl.4b, op.p.Bogumiła Stasiak), wychowankom SP2 w Łosicach: Oldze Szoplewskiej (kl.4a) i Dominice Kieruczenko (kl.4b), którymi opiekowała się p.Agata Błażejczuk, Joannie Chabrowskiej (kl.4a, SP2 M.M., op.p.Lidia Kierzkowska), Janowi Sowie (kl.5c, SP5 M.M., op.p.Iwona Kokoszka) oraz uczennicom SP1 w M.M.: Aleksandrze Wieczorek (kl.6a) i Julii Antosiewicz (kl.5a) – podopiecznym p. Małgorzaty Szczęsnej oraz Karolinie Niewiadomskiej (kl. 4c), którą opiekowała się p.Anna Wasążnik. Nagrodzone opowiadania, dzięki opracowaniu p. Agnieszki Wodzińskiej znalazły się w Tomiku Literackim, którego pamiątkowe egzemplarze otrzymali wszyscy młodzi autorzy i ich opiekunowie.

Po wręczeniu nagród uczestnikom VII Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Życiu i Pracy Mikołaja Kopernika oraz o Astronomii pan dyrektor Tomasz Ciechański podziękował wszystkim uczniom, rodzicom, opiekunom oraz przyjaciołom naszej szkoły i zachęcił do udziału w przyszłorocznych konkursach.

 Opracowały: p. Agnieszka Wodzińska i p. Bożena Polkowska – nauczycielki SP1 w Mińsku Maz.

Wyniki konkursu

Dzień Patrona w roku szkolnym 2009/2010

Dzień Patrona w roku szkolnym 2008/2009

w górę