Strona główna
Dziennik elektroniczny
Plan lekcji
Dokumenty
Mistrz wychowania
Pedagog i psycholog
Wydarzenia 2017/2018
Wydarzenia 2016/2017
Konkursy
Bezpieczna szkoła
Owoce w szkole
Osiągnięcia
Rekrutacja 2016/2017
Jubileusz 100-lecie
"Moja przyszłość"
Stow. "Dwie Jedynki"
Kapitał Ludzki
Koła zainteresowań
Rada rodziców
Samorząd
Hymn szkoły
Sześciolatek w szkole
Tablica ogłoszeń
Budowa i remont
Historia szkoły
Biblioteka

11-09-17

 

Godziny pracy Wazne adresy Artykuły

Głównym zadaniem pedagoga  i psychologa jest pomoc uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji szkolnej lub/i rodzinnej.

Uczeń może zgłaszać się do pedagoga i psychologa,  gdy, np.

-  nie radzi sobie z programem nauczania

-  ktoś narusza jego prawa

-  ktoś stosuje wobec niego przemoc

-  potrzebuje pomocy i rady

-  chce porozmawiać

Rodzic może oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

- trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne

- problemy z zachowaniem

- konflikty z rówieśnikami

Pedagog i psycholog szkolny wspiera  i oferuje pomoc rodzinie przeżywającej kryzys ( problemy finansowe, choroba- w tym alkoholowa, przemoc w rodzinie i inne).

do góry

 

Strona główna Dziennik elektroniczny Plan lekcji Dokumenty Mistrz wychowania Pedagog i psycholog Wydarzenia 2017/2018 Wydarzenia 2016/2017 Konkursy Bezpieczna szkoła Owoce w szkole Osiągnięcia Rekrutacja 2016/2017 Jubileusz 100-lecie "Moja przyszłość" Stow. "Dwie Jedynki" Kapitał Ludzki Koła zainteresowań Rada rodziców Samorząd Hymn szkoły Sześciolatek w szkole Tablica ogłoszeń Budowa i remont Historia szkoły Biblioteka

Ostatnia aktualizacja tej witryny 02-03-17