Strona główna ] W górę ] Przyroda ojczysta ] Kopernik 2018 1-3 ] Kopernik 2018 ] Mistrz czytania ] [ Polskie tradycje i zwyczaje ] Czytamy Leśmiana ] Czytam, bo lubię ] Z_biegiem_Wisły_20171113 ]

 

Szkolny Konkurs Recytatorski

Polskie tradycje i zwyczaje

8 stycznia 2018 r. miał miejsce Szkolny Konkurs Recytatorski „Polskie tradycje i zwyczaje” z cyklu „Piękna nasza Polska cała”.

W bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 zgromadzili się chętni recytatorzy z klas I – VII, którzy przedstawili wybrane przez siebie wiersze.
Po wysłuchaniu uczniów komisja konkursowa wytypowała najlepszych.

 

W kategorii klas I-III

1 miejsce                   Bartosz Piotrkowicz kl, 3D

2 miejsce                  Michał Biernacki kl. 1B

Wyróżnienia    Stanisław Botwina kl. 2A

Michał Pulik kl. 2B 

Stanisław Biernacki kl. 3E 

W kategorii IV-VII

1 miejsce                   Sara Rokicka kl. 4B

2 miejsce                  Sandra Strug kl. 6C

Wyróżnienie   Agnieszka Kluska kl. 4B

"

do góry