Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim

Ogłoszenie o wynajmie lokalu na 2013 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Przedmiotem zamówienia jest:
 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w
Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Mińsku Mazowieckim na rok kalendarzowy 2013.

OGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

AKCEPTACJA PROJEKTU UMOWY

 

DOPUSZCZENIE ŻYWNOŚCI

HACCP

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

OPŁACANIE PODATKÓW I SKŁADEK ZUS

LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ

 

 Artykuły ogólnospożywcze - Załącznik     Załącznik

 Warzywa i owoce - Załącznik    Załącznik

 Drób - Załącznik   Załącznik

 Mięso i wędliny - Załącznik  Załącznik


do góry

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny 28-11-14