Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Numer ogłoszenia: 283629 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Przedmiotem zamówienia jest:
 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w
Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Mińsku Mazowieckim na rok kalendarzowy 2014.

Numer ogłoszenia: 498192 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY Zał. nr 1

PROJEKT UMOWY Zał. nr 3

SPEŁNIENIE WARUNKÓW Zał. nr 4

OŚWIADCZENIE  (nie podlegam wykluczeniu z postępowania) Zał.  nr 5

OPŁACANIE PODATKÓW I SKŁADEK ZUS Zał. nr 6

DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zał. nr 7

HACCP Zał. nr 8

WYKAZ DOSTAW Zał. nr 9

INFORMACJA nie należę/my do grupy kapitałowej - Zał. nr 10

LISTA PODMIOTÓW Zał. nr 11

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW Zał. nr 12

 

 Artykuły ogólnospożywcze - Załącznik2    Załącznik2

 Warzywa i owoce - Załącznik2   Załącznik2

 Drób - Załącznik2   Załącznik2

 Mięso i wędliny - Załącznik2  Załącznik2

 

 


do góry

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny 28-11-14