OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - artykuły spożywcze

Załącznik nr 2 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - warzywa i owoce

Załącznik nr 3 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - drób

Załącznik nr 4 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - mięso

Załącznik nr 5 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - nabiał

Załącznik nr 6 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - pieczywo

Załącznik nr 7 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - jaja

Załącznik nr 8 - Formularz oferty

Załącznik nr 9 - Umowa - wzór

Załącznik nr 10 - Oświadczenie