OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - artykuły spożywcze

Załącznik nr 2 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - warzywa i owoce

Załącznik nr 3 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - drób

Załącznik nr 4 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - mięso

Załącznik nr 5 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - nabiał

Załącznik nr 6 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - pieczywo

Załącznik nr 7 - Wykaz artykułów będących przedmiotem oferty - jaja