Administrator
Kategoria:
W dniu 4 października 2021r. podczas zebrania przestawicieli opiekunów uczniów wybrany został Zarząd RR.
ZARZĄD RADY RODZICÓW
p. Edyta Szubińska – Godlewska - przewodnicząca
p. Anna Ruta-Pechcin - zastępca przewodniczącej
p. Jacek Kołodziejczyk - członek zarządu
p. Emilia Sadoch - członek zarządu
p. Ewa Zawada - członek zarządu
Administrator
Kategoria:

Regulamin Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców
p. Edyta Szubińska – Godlewska - przewodnicząca
p. Ewa Czapska - zastępca przewodniczącej
p. Mariusz Kozera - sekretarz
p. Anna Ruta- Piechcin - skarbnik
p. Ewa Jabłońska - członek zarządu

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1:

90 9226 0005 0000 0231 2000 0010 /Bank Spółdzielczy/

W tytule przelewu należy wpisać "Rada rodziców", imię i nazwisko ucznia, klasę.