Administrator

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało filmy edukacyjne skierowane do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Powstały one we współpracy z warszawskimi nauczycielami i szkołami: XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz Zespołem Szkół Fototechnicznych w Warszawie. 

 W części pierwszej poruszono następujące tematy:

  • język angielski: czasowniki nieregularne, Present Simple, stopniowanie przymiotników;
  • matematyka: proporcjonalność i jej wykorzystanie, równania z jedną niewiadomą;
  • język polski: zestawienia, złożenia, zrosty.

Kolejne materiały będą sukcesywnie zamieszczane na kanale YouTube do 15 maja. Filmy są zgodne z obowiązującą podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Link do filmów na kanale YouTube WCIES:

 https://www.youtube.com/channel/UCo8-PC53Ej4pQPx8DEz6d9g

Tematyka zagadnień omawianych w filmach  

Czytaj więcej: Filmy edukacyjne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty
Administrator

Arkusze egzaminacyjne 2021

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_(OPOP-100-2105)zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2105)zasady oceniania

Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_(OMAP-100-2105)zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2105)
zasady oceniania

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Próbne arkusze egzaminacyjne - marzec 2021

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP-100-2103) + karta odpowiedzi + zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2103), + karta odpowiedzi + zasady oceniania

Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_(OMAP-100-2103) + karta odpowiedzi + zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2103) + karta odpowiedzi zasady oceniania

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusze egzaminacyjne 2020

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusze egzminacyjne 2019

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się