Administrator

Przedmiot

Termin główny

Godzina

Czas trwania

Przedłużony
czas trwania

Termin dodatkowy

Godzina

JĘZYK POLSKI

24 maja 2022 r. (wtorek)

9:00

120 min

180 min

13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

9:00

MATEMATYKA

25 maja 2022 r. (środa)

9:00

100 min

150 min

14 czerwca 2022 r. (wtorek)

9:00

JĘZYK ANGIELSKI

26 maja 2022 r. (czwartek)

9:00

90 min

135 min

15 czerwca 2022 r. (środa)

9:00

  1. Zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Nie korzystamy z gumki ani korektora.
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.

Administrator

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało filmy edukacyjne skierowane do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Powstały one we współpracy z warszawskimi nauczycielami i szkołami: XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz Zespołem Szkół Fototechnicznych w Warszawie. 

 W części pierwszej poruszono następujące tematy:

  • język angielski: czasowniki nieregularne, Present Simple, stopniowanie przymiotników;
  • matematyka: proporcjonalność i jej wykorzystanie, równania z jedną niewiadomą;
  • język polski: zestawienia, złożenia, zrosty.

Kolejne materiały będą sukcesywnie zamieszczane na kanale YouTube do 15 maja. Filmy są zgodne z obowiązującą podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Tematyka zagadnień omawianych w filmach: 

Czytaj więcej: Filmy edukacyjne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty