Administrator

Mińskie szkoły ponadpodstawowe

 Zespół Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. 1PLM Warszawa 1
tzw. Chemik 
 Liceum Ogólnokształcące
   im. Polskiej Macierzy Szkolnej   
ul. Piękna 2

tzw. Macierzanka 
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Mińsku Mazowieckim
ul. Z. Kazikowskiego 18
tzw. Ekonom
 

  Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego 
ul. Budowlana 4
tzw. Budowlanka

 Zespół Szkół
Turystyczno Gastronomicznych
w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Warszawy
ul. Sosnkowskiego 43
tzw. Mechanik

 

 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Czartoryskiego
ul. Kościuszki 27

 

 Szkoły ponadpodstawowe w powiecie mińskim

I Liceum Ogólnokształcące PUL
ul. Kościelna 2
05-311 Dębe Wielkie

Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
ul. Licealna 3
05-320 Mrozy
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Paderewskiego 29
05-070 Sulejówek
     

 Warszawskie szkoły ponadpodstawowe

INFORMATOR

 

Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

W linku strona Mazowieckiego Kuratora Oświaty, na której znajdują się wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 w województwie mazowieckim (KLIKNIJ>>>)

Administrator

Przedmiot

Termin główny

Godzina

Czas trwania

Przedłużony
czas trwania

Termin dodatkowy

Godzina

JĘZYK POLSKI

14 maja 2024 r. (wtorek)

9:00

120 min

do 180 min

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

9:00

MATEMATYKA

15 maja 2024 r. (środa)

9:00

100 min

do 150 min

11 czerwca 2024 r. (wtorek)

9:00

JĘZYK ANGIELSKI

16 maja 2024 r. (czwartek)

9:00

90 min

do 135 min

12 czerwca 2024 r. (środa)

9:00

  1. Zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Nie korzystamy z gumki ani korektora.
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 3 lipca 2024 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 3 lipca 2024 r.

Administrator

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało filmy edukacyjne skierowane do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Powstały one we współpracy z warszawskimi nauczycielami i szkołami: XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz Zespołem Szkół Fototechnicznych w Warszawie. 

 W części pierwszej poruszono następujące tematy:

  • język angielski: czasowniki nieregularne, Present Simple, stopniowanie przymiotników;
  • matematyka: proporcjonalność i jej wykorzystanie, równania z jedną niewiadomą;
  • język polski: zestawienia, złożenia, zrosty.

Kolejne materiały będą sukcesywnie zamieszczane na kanale YouTube do 15 maja. Filmy są zgodne z obowiązującą podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Tematyka zagadnień omawianych w filmach: 

Czytaj więcej: Filmy edukacyjne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty
Administrator

Arkusze egzaminacyjne 2022

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP-100-X-2205) + Zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP-800-2205) + Zasady oceniania 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2205) + Zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (OPOU-C00-2205) + Zasady oceniania 

 Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP-100-X-2205) + Zasady oceniania 
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP-800-2205) + Zasady oceniania    
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2205) + Zasady oceniania    
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (OMAU-C00-2205) + Zasady oceniania 

 Język angielski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100-X-2205) + Transkrypcja nagrań + Zasady oceniania   
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-800-2205) + Transkrypcja nagrań + Zasady oceniania    
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (OJAU-C00-2205) + Transkrypcja nagrań + Zasady oceniania 

Arkusze egzaminacyjne 2021

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_(OPOP-100-2105)zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2105)zasady oceniania

Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_(OMAP-100-2105)zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2105)
zasady oceniania

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Próbne arkusze egzaminacyjne - marzec 2021

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP-100-2103) + karta odpowiedzi + zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2103), + karta odpowiedzi + zasady oceniania

Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_(OMAP-100-2103) + karta odpowiedzi + zasady oceniania
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2103) + karta odpowiedzi zasady oceniania

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusze egzaminacyjne 2020

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusze egzminacyjne 2019

Język polski
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

Matematyka
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się