Administrator
Odsłony: 3277

Karta rowerowa - przepisy
Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami karta rowerowa jest jednym z dokumentów uprawniających do kierowania rowerem te osoby, które nie mają 18 lat. O kartę rowerową mogą ubiegać się wszystkie dzieci, które ukończyły 10 rok życia.
Do czego uprawnia karta rowerowa?
Poza prowadzeniem roweru karta rowerowa uprawnia osoby, które ukończyły 15 rok życia do prowadzenia pojazdu zaprzęgowego (czyli furmanki) oraz po ukończeniu 17 roku życia wózka rowerowego (czyli rikszy).
Kto wydaje kartę rowerową?
Jeśli dziecko jest uczniem szkoły podstawowej kartę rowerową wydaje nieodpłatnie – za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna – dyrektor szkoły.
Karta Rowerowa - przygotowanie do egzaminu
Zazwyczaj przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową odbywa się w szkole w ramach zajęć z techniki. Karta rowerowa jest nie tylko wymagana prawnie, ale też zwiększa bezpieczeństwo dziecka, ponieważ poznaje zasady, których przestrzeganie pomoże mu uniknąć wypadków.
Egzamin na kartę rowerową
Test na kartę rowerową składa się z 20 pytań, które dotyczą zarówno podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, a także sposobach udzielania pierwszej pomocy. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.
Poza częścią teoretyczną konieczne jest zaliczenie części praktycznej. Należy w jej trakcie potwierdzić, że opanowało się następujące umiejętności: przygotowanie do jazdy i ruszanie na płaskim terenie, wsiadanie i zsiadanie z roweru, utrzymanie kierownicy przy użyciu jednej ręki, jazda po prostej, łukach i łukach w kształcie ósemki, hamowanie, właściwe reagowanie na znaki oraz poprawne wykonywanie takich manewrów drogowych jak skręt w prawo i lewo, wyprzedzanie i zawracanie.
Przepisy ruchu drogowego - Karta Rowerowa
Do zdania egzaminu niezbędna jest znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego. Dotyczą one podstawowych pojęć dotyczących ruchu drogowego, takich jak jezdnia, pas ruchu, ścieżka rowerowa czy przejście dla pieszych. Poza tym wymagana jest wiedza dotycząca pieszych i rowerzystów, w tym ich praw i obowiązków, zasady, których powinien przestrzegać rowerzysta na drodze oraz względem pieszych, a także zagrożenia, jakie mogą spotkać rowerzystę na drodze. Należy też znać podstawowe manewry w ruchu drogowym, rodzaje skrzyżowań oraz zasady przejazdu przez nie, a także posiadać wiedzę na temat tego, co robić w przypadku wypadku.
Karta Rowerowa - znaki drogowe
Wymagane znaki drogowe do karty rowerowej dotyczą przede wszystkim rowerzystów i pieszych. Z zakresu znaków ostrzegawczych jest to znak informujący o miejscu, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi przeznaczonej dla rowerów. Znaki zakazu związane są zarówno z ogólnym ruchem pojazdów, jak i poruszania się rowerem. Znaki nakazu wskazują miejsca, w których jazda na rowerze odbywać się musi po specjalnie wydzielonych ścieżkach. Kolejne są znaki informacyjne – informujące o przejazdach dla rowerzystów, przejściach dla pieszych itd. Są też znaki uzupełniające i dotyczące wyłącznie ścieżek rowerowych.

Sprawdź się

brdedu mini

brd.edu.pl

mwrbrd mini

brd.malopolska.karta-rowerowa

krandr mini

brd.andrej.edu.pl

kr1 mini

kartarowerowa.net.pl

poz mini

www.youtube.com

1000 pytan mini

1000brd.pl

Kategoria: