Odsłony: 3974

Stowarzyszenie "Dwie Jedynki" (KRS 0000440766)
działa przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 od 29 listopada 2012 roku.

Jego głównymi celami są:


działalność charytatywna na rzecz uczniów ZSM nr 1,
wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
organizowanie i wspomaganie wypoczynku uczniów,
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami w ramach wymian,
ochrona i promocja zdrowia.

W skład zarządu Stowarzyszenia "Dwie Jedynki" wchodzą:
pani Monika Sokołowska - prezes
pani Magdalena Dąbrowa - zastępca prezesa
pani Anna Gizińska - skarbnik
pani Hanna Wielgołaska - sekretarz

Zapraszamy do współpracy!

W związku z tym, że nasze Stowarzyszenie „Dwie Jedynki” najwcześniej po dwóch latach funkcjonowania może złożyć wniosek o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, a co za tym idzie - nie może jeszcze starać się o środki z odpisu podatkowego 1%, podpisaliśmy porozumienie z Fundacją „Młodzi - Młodym”, która przekaże zebrane środki na konto naszego stowarzyszenia.
Jeżeli zechcecie Państwo nas wesprzeć, prosimy o przekazanie 1% z rozliczeń podatku za 2013 rok na rzecz Fundacji „Młodzi – Młodym” KRS 0000270261 z dopiskiem „Dwie Jedynki”.

Liczymy na Państwa pomoc
Zarząd Stowarzyszenia „Dwie Jedynki”

001

Kategoria: