Administrator
Kategoria:

Promocja i upowszechnianie projektu

Działania promocyjne i informacyjne posłużyły nam jako jeden z elementów upowszechniania. Celem tych działań było promowanie, informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat celów projektu, wartości związanych z mobilnością, jak również możliwości finansowania podobnych działań ze środków unijnych. W pierwszych dniach października 2019 roku odbyły się spotkania dla rodziców oraz uczniów klas VI, VII oraz VIII w sprawie projektu. Na spotkaniach poinformowano o pozytywnej ocenie naszego wniosku oraz o otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 120 181,00 zł. Przedstawiono główne założenia projektu, cele oraz kompetencje uczniów, które dzięki udziałowi w projekcie zostaną  wzmocnione. Zaprezentowano sposoby upowszechniania projektu oraz zasady uczestnictwa ucznia. Uczniów i rodziców zapoznano z niezbędną dokumentacją. Na poziomie rekrutacji utworzona lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostały opublikowane przez Komisję Rekrutacyjną przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych - wyniki zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń dedykowanej projektowi (parter budynku) oraz w szkolnym sekretariacie. Rodzice uczniów biorący udział w rekrutacji zostali poinformowani o wynikach poprzez wpis w e-dzienniku. Proces rekrutacji odbył się zgodnie ze wszystkimi poczynionymi założeniami, a w jego ramach przygotowane zostały wszelkie niezbędne dla prawidłowego postępowania dokumenty. Każdy z uczestników mobilności otrzymał koszulkę jako materiał promocyjny programu POWER.W ramach naszego projektu działania promocyjne miały na celu poinformowanie społeczność szkolną i lokalną o fakcie realizacji projektu jak również o spodziewanych rezultatach i korzyściach, instytucjach oraz osobach zaangażowanych w projekt. Działania promocyjne, jakie zastosowaliśmy to między innymi publikacja w lokalnej samorządowej gazecie MIM oraz  bieżące wpisy na portalu FB oraz stronie internetowej szkoły i miasta. Działania promocyjne towarzyszyły upowszechnianiu rezultatów i wzmacniały jego  efekty. Podczas mobilności na bieżąco dokonywano wpisów na szkolnym portalu FB. Przebywając poza krajem, uczestnicy korzystali z nowoczesnych środków komunikacji w celu utrzymania kontaktu z bliskimi w Polsce. Pozwoliło to podnieść umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, umożliwiających kontaktowanie się w sposób tani, bezpośredni i stały. Wśród efektów realizacji projektu znalazły się opracowane przez uczestników produkty materialne  tj. zbiór zdjęć wykonanych przez uczestników podczas wszystkich etapów, prezentacje multimedialne, filmiki przygotowane przez uczestników przed odbyciem mobilności i w jej trakcie, wpisy na szkolnym portalu FB i grupie dedykowanej projektowi. Projekt zakończy się powodzeniem, ponieważ będziemy szeroko upowszechniać wiedzę o nim i o osiągniętych rezultatach. Realizacja projektu została podsumowana na specjalnej wystawie, którą przygotowali uczniowie. Zaprezentowane społeczności szkolnej prace opisują przeżyte przez uczniów wydarzenia.  Na stronie internetowej szkoły zamieszczono bogatą galerię zdjęć wraz z relacjami z przygotowania uczniów do mobilności i z wyjazdu do Sewilli. Na łamach samorządowej gazety opublikowano artykuły o projekcie, jego realizacji i osiągniętych rezultatach. Na portalu społecznościowym  Facebook oraz na grupie zamieszczano bieżącą relację z odbywających się działań. Wpisy poparte zostały bogatą galerią zdjęć. Opracowano i wydrukowano broszurę dedykowaną projektowi. Materiały rozpowszechniano wśród uczniów i rodziców odwiedzających nasza szkołę podczas tzw. dni otwartych. Poza w/w działaniami będziemy też starali się, żeby efekty projektu zostały wykorzystane w dłuższej perspektywie czasowej i miały długotrwały wpływ na pracę szkoły. Dlatego materiały uzyskane dzięki ewaluacji projektu zostaną wykorzystane w pracy nad projektami kolejnych mobilności przygotowywanych w naszej szkole i będą brane pod uwagę przy ewentualnym opracowywaniu autorskich programów nauczania.

 

Administrator
Kategoria:

117 Wizyta w Sewilli w ramach projektu projekt Europa to My i nasze małe ojczyzny - tożsamość kulturowa w świetle tożsamości europejskiej”

W dniach 29.02.2020 - 07.03.2020 odbyła się mobilność do Sewilli. Podróżowano liniami Ryanair z lotniska w Krakowie. W ramach mobilności edukacyjnej 18 uczniów i 4 nauczycieli wzięło udział w zajęciach merytorycznych i warsztatach oraz wycieczkach edukacyjnych związanych z tematyką projektu organizowanych wspólnie ze szkołą przyjmującą. Wszystkie działania w trakcie mobilności były realizowane wspólnie z rówieśnikami z placówki goszczącej (z klasy dwujęzycznej hiszpańsko-angielskiej). Językiem komunikacji był język angielski. Zrealizowane działania wpisały się w podstawę programową obydwu placówek oraz były skorelowane z codziennymi działaniami szkoły goszczącej. Zgodnie z założeniami projektu poszczególne dni mobilności odbywały się pod różnymi hasłami.

W czasie wspólnych zajęć w Institute of Secondary Education Miguel de Cervantes w Sewilli uczniowie zwiedzili szkołę, aktywnie uczestniczyli w lekcjach wychowania fizycznego, geografii i historii oraz muzyki. Zorganizowano blind date, turniej wiedzy o Polsce i Hiszpanii, grę miejską "Gymkhana Calle San Luis"- "Gotyckie kościoły w dzielnicy Macarena", puzle kulinarne, kilkugodzinną wycieczkę rowerową, podczas której zwiedzano Sewillę, warsztaty taneczne w szkole z nauką tańców narodowych: polonez i flamenco, warsztaty taneczne w muzeum flamenco. W czasie zajęć merytorycznych uczniowie prezentowali przygotowane filmy i prezentacje multimedialne o swoich miastach, szkołach, zainteresowaniach. Dwa pierwsze dni pobytu w Sewilli wykorzystano na całodzienne wycieczki krajoznawcze do Gibraltaru i Kadyksu. W jedno popołudnie odbyła się również wycieczka do Carmony. Wycieczki oraz zwiedzanie zabytków Sewilli odbywało się pod opieką lokalnych przewodników (w języku polskim i angielskim). Uczestnicy projektu zwiedzili: taras widokowy Setas de Sevilla, Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla  - arenę walk z bykiem, Złotą Wieżę, pałac królewski  Alkazar, Catedral de Santa Maria de la Sede de Sevilla (wewnątrz grób Krzysztofa Kolumba), Plac Hiszpański, Museo del Baile Flamenco. Odbył się również godzinny rejs statkiem po rzece Gwadalkiwir.

Na zakończenie mobilności w pięknej scenerii Placu Hiszpańskiego dokonano podsumowania pobytu w Sewilli. Uczniowie wypełnili ankiety. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia udziału w mobilności w postaci certyfikatu.

 

Administrator
Kategoria:

Hiszpańska kuchnia jest słynna na całym świecie, a niektóre z jej typowych dań są tak popularne, że będziemy chcieli ich spróbować podczas pobytu w Hiszpanii. Zanim znajdziemy się w Sewilli, a to już za miesiąc, musimy poznać najsłynniejsze potrawy tego regionu.

Patatas bravas - są to pokrojone w kostkę usmażone ziemniaki, przypominające tradycyjne frytki tylko w innym niż tradycyjny kształcie. Patatas bravas je się z pikantnym czerwonym sosem. W zależności od regionu sos ma trochę inny skład, jest ognisty lub łagodniejszy w smaku.

Paella - w podstawowym wydaniu tego dania najważniejszymi składnikami są kurczak i królik. Jest też wersja z owocami morza. Paella powinna być spożywana bezpośrednio z naczynia, w którym jest przygotowywana. Podawana jest jako danie główne.

Gazpacho - składniki gazpacho to połączenie posiekanych lub potarkowanych ogórków, pomidorów, papryki, cebuli oraz oliwy z oliwek, wody, octu winnego i soli. Jako wykończenie chłodnika - dodaje się pokrojone w kostkę ogórki, cebulkę, pomidory i listek bazylii.

Tortilla Española - trudno znaleźć podobną potrawę w kuchniach innych krajów. Tortilla española to królowa hiszpańskich przystawek, tapas i przekąsek. Idealna, aby "rzucić coś na ząb", albo przygotowywana jako danie główne. To odmiana omletu przyrządzanego z jajek z dodatkiem ziemniaków i innych składników. Smażona jest na oliwie. Istnieją liczne odmiany tortilla española. Są wersje z cebulą lub ze szpinakiem, z fasolą bądź z grzybami.

Niektóre z tych potraw grupa POWER miała okazję posmakować w czasie warsztatów kulinarnych, które przeprowadziła dla NAS w sobotę 25 stycznia warszawska Restauracja CASA PABLO.
Było ciekawie i smacznie.

Administrator
Kategoria:

11 stycznia 2020 r. (sobota) w godz. 8:30 – 12:30 odbyły się czwarte zajęcia przygotowujące w ramach projektu POWER. W trakcie zajęć językowo - informatycznych:
-przygotowaliśmy puzzle kulinarne z tradycyjnymi daniami polskimi opisanymi w języku polskim, angielskim i hiszpańskim,
- chłopcy przygotowali prezentację multimedialną w postaci quizu w języku angielskim dotyczącym najważniejszych informacji o naszym kraju,
- zostały omówione filmy z najciekawszymi miejscami w naszym mieście przygotowane wcześniej przez uczniów,
- wybraliśmy kolor i wielkość koszulek, w których będziemy w Sewilli reprezentować nasz kraj,
- ćwiczyliśmy poloneza, nasz narodowy taniec, którego nauczymy koleżanki i kolegów z Hiszpanii,
- ćwiczyliśmy również belgijkę, taniec, który w naszej szkole jest uwielbiany przez młodzież i mamy nadzieję, że młodzi Hiszpanie też go polubią.
Pomimo napiętego grafiku zajęć w naszej grupie, jak zwykle, panowała miła atmosfera. Było dużo śmiechu, zabawy  i owocnej pracy. Do naszego wyjazdu zostało już tylko 48 dni .

Czytaj więcej: Zajęcia przygotowawcze 11.01.2020
Administrator
Kategoria:

07 grudnia 2019 r. (sobota) w godz. 8:30 – 12:30 odbyły się trzecie zajęcia przygotowujące w ramach projektu POWER. W trakcie zajęć językowo – plastycznych
- przygotowaliśmy kartki świąteczne dla młodzieży i pracowników szkoły hiszpańskiej,
- tłumaczyliśmy życzenia na język angielski,
- przygotowaliśmy list do młodzieży w Sewilli,
- przedstawiliśmy naszą grupę (krótki opis każdej osoby w języku angielskim).
W czasie zajęć informatyczno – językowych uczniowie:
- przygotowali prezentację multimedialną w postaci 10 slajdów (quiz na temat Polski i symboli narodowych),
- przetłumaczyli tekst zawarty w prezentacji na język angielski,
- uzyskali wstępne informacje dotyczące filmu prezentującego nasze miasto i szkołę,
- tłumaczyli na język angielski przygotowane wypowiedzi prezentujące miejsca w Mińsku Mazowieckim.
W trakcie spotkania panowała miła, przedświąteczna atmosfera, słuchaliśmy i śpiewaliśmy kolędy, przy zimowej herbatce i smacznych czekoladkach, które dostaliśmy od jednej z mam naszego uczestnika.

 

Administrator
Kategoria:

16 października 2019 r. (sobota) w godz. 8:30 – 12:30 odbyły się pierwsze zajęcia grupy uczniów zakwalifikowanych do udziału w przedsięwzięciu pt. „Europa to My i nasze małe ojczyzny – tożsamość kulturowa w świetle tożsamości europejskiej” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie przed zajęciami wypełnili ankietę określającą poziom kompetencji kluczowych przed mobilnością,
a w trakcie spotkania:
- odbyły się zajęcia integracyjne (autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem i rozłąką, adaptacja w nowym środowisku),
- omówiono prawa i obowiązki uczestników projektu,
- zaprezentowano instytucję przyjmującą w Sewilli (w tym przybliżono postać patrona IES - Miguela de Cervantesa),
- omówiono przepisy BHP, ruchu drogowego, pierwszą pomoc w praktyce i zasady korzystania z transportu lotniczego,
- założono grupę na FB,
- omówiono działania projektowe.
Uczniowie po skończonych zajęciach napisali m. in.:
Dzisiejsze zajęcia…
- „pozwoliły mi poznać naszą grupę projektową”,
- „były ciekawe i wesołe”,
- „umożliwiły mi spotkanie ze znajomymi”,
- „pozwoliły mi poznać wiele ciekawych osób”,
- „pomogły mi poszerzyć wiedzę o Hiszpanii i Miguelu de Cervantesie,
- „ pomogły mi przezwyciężyć strach przed pierwszym lotem samolotem”.

 

Administrator
Kategoria:

W dniu dzisiejszym (30.11.2019) odbyły się kolejne zajęcia przygotowujące w ramach projektu POWER. W trakcie warsztatów językowo-kulturowych odkrywaliśmy historię i kulturę Hiszpanii, Andaluzji i Sewilli wraz z zagranicznymi wolontariuszami z Fundacji EBU. Dzięki warsztatom, które prowadzone były w języku angielskim, przełamywaliśmy bariery i doskonaliliśmy umiejętność komunikacji w języku obcym. Ponadto poznaliśmy kilka przydatnych zwrotów po hiszpańsku dzięki wolontariuszom z Hiszpanii. Warsztaty prowadzone były w kilku blokach tematycznych poświęconych historii, zabytkom, kulturze, kuchni oraz językowi. Na zakończenie warsztatów podsumowaliśmy naszą wiedzę i zatańczyliśmy ogniste flamenco. Olé!!!