Iwona Dróżdż

"Udział w projekcie był moim marzeniem i bardzo na niego czekałam. Dzięki tej mobilności poznałam Sewillę i w dużej części Andaluzję, jej zabytki, kulturę, tradycje. Atmosfera była naprawdę cudowna. Cieszę się, że miałam okazję porozmawiać z rówieśnikami z innego kraju i sprawdzić swój poziom angielskiego. Dziś oglądam zdjęcia z naszego wyjazdu i z rodzicami planuję wycieczkę do miejsc, które zwiedziłam z koleżankami i kolegami ze szkoły. Dziękuję za każdą chwilę spędzoną w Sewilli."

Czytaj więcej: Ponadnarodowa mobilność uczniów "Kopernika" - edukacja bez granic
Iwona Dróżdż

195531823 2868376070047365 7097403199336136751 n Wizyta w Sevilli w ramach projektu „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów"

W ramach projektu grupa 20 uczniów pod opieką 4 nauczycieli w dniach 01.06.2021r. - 08.06.2021r. poleciała na tydzień do Hiszpanii w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami ze szkoły w Sevilli.  Zajęcia w placówce goszczącej Institute of Secondary Education Miguel de Cervantes, warsztaty i wycieczki edukacyjne pozwoliły zrealizować główny cel projektu, którym było doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Ponadto poznawanie placówki przyjmującej, zajęcia integracyjne oraz różnorodne aktywności w ramach realizacji tematyki projektu (m.in. warsztaty ekologiczne, zajęcia sportowe, konwersacje nt. typowego dnia nastolatków czy tradycyjnych potraw) wpisujące się w podstawę programową obydwu placówek, umożliwiły rozwijanie kompetencji kluczowych i budowanie u naszych uczniów postaw proekologicznych i prozdrowotnych, otwartości wobec świata i innych ludzi, ciekawości poznawczej, kreatywności i odpowiedzialności.

Czytaj więcej: Wizyta w Sevilli
Administrator

192409057 348004516703132 5109898754944934605 n

Zajęcia przygotowawcze przed mobilnością do Hiszpanii

Każdy z 20 uczestników projektu wziął udział w zorganizowanych przez szkołę zajęciach przygotowujących do mobilności, obejmujących: zajęcia językowe, kulturowe, merytoryczne, pedagogiczne. Uczniowie przed zajęciami wypełnili ankietę określającą poziom kompetencji kluczowych przed mobilnością. Spotkania odbywały się w wyznaczone soboty. W trakcie warsztatów uczestnicy projektu m.in. odkrywali historię i kulturę Hiszpanii, Andaluzji i Sewilli wraz z zagranicznymi wolontariuszami z Fundacji EBU.

Czytaj więcej: Warsztaty z Fundacją EBU
Administrator

Wizyta przygotowawcza przedsięwzięcia Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów realizowanego w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem wizyty było podpisanie umowy z instytucją przyjmującą Institute of Secondary Education Miguel de Cervantes w Sewilli, przygotowanie wzorów potrzebnej dokumentacji, końcowe dopracowanie zajęć pod względem tematycznym oraz sprawdzenie miejsca zakwaterowania i wyżywienia. Sewilla powitała nasze panie koordynatorki słoneczną pogodą i zachwyciła pięknem zabytków i miejsc, gdzie można odpocząć. W czasie spacerów panie wyznaczyły miejsca, które uczniowie zwiedzą podczas swojej mobilności.

Sewilla czeka na uczestników projektu Power 2

Administrator

Kompetentni Europejczycy w Koperniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim informuje, że szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 111 021 PLN.

Realizacja projektu „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” rozpocznie się 1 września 2020 roku i potrwa 6 miesięcy. Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W ramach projektu grupa 20 uczniów pod opieką 4 nauczycieli uda się na tydzień do Francji w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami Collège BARNAVE w Saint-Égrève. Przed pobytem w Saint-Égrève uczniowie przygotują się do mobilności. Zajęcia przygotowawcze obejmą przygotowanie językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację. Uczniowie poznają i utrwalą słownictwo związane z tematyką projektu oraz będą ćwiczyć wypowiedzi w języku angielskim.

Projekt jest interdyscyplinarny i wieloaspektowy. Odnosi się do historii, geografii, kultury, technik informacyjnych oraz języków obcych. Daje możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności kluczowych bardzo ważnych w edukacji. Projekt wpisuje się w podstawę programową, nasi uczniowie będą wzmacniać  poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej.  Projekt pozwala na wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. W trakcie pięciodniowych spotkań na terenie szkoły przyjmującej odbywać się będą zajęcia obejmujące wyżej wymienione zagadnienia. Współcześnie językiem komunikacji młodzieży jest język angielski, dlatego osoby zaangażowane rozwiną swoje kompetencje językowe. Projekt w pełni odpowiada potrzebom uczniów. Poprawi jakość i skuteczność kształcenia. Posłuży rozwojowi wszystkim zaangażowanym w jego realizację. Liczymy, że podjęte działania przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty uczniom, nauczycielom i szkole.

opracowała wicedyrektor SP1 Iwona Dróżdż