Iwona Dróżdż

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” skierowany został do uczniów szkół publicznych. Uczestnikami projektu mogli być uczniowie klas VI – VIII, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.
Głównym założeniem projektu były zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.
Celem wyjazdów uczniów było wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
W SP1 w latach 2019 – 2022 zrealizowano cztery projekty po jednym z każdego naboru prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty w ramach "Ponadnarodowej mobilności uczniów" finansowane były przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Czytaj więcej: Cztery edycje projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Iwona Dróżdż

309549902 618913159707909 2578277076898366616 n Podróż do Grecji rozpoczęła się 30.09.2022r. w godzinach popołudniowych. Podróżowano liniami Ryanair z lotniska w Modlinie oraz wynajętym autokarem na trasie Mińsk Mazowiecki - Modlin. W ramach mobilności edukacyjnej zgodnie z formularzem kontraktowym 20 uczniów i 4 nauczycieli wzięło udział w zajęciach merytorycznych i warsztatach oraz wycieczkach edukacyjnych związanych z tematyką projektu organizowanych wspólnie ze szkołą przyjmującą 6th Gymnasium of Evosmos. Zgodnie z założeniami projektu zajęcia merytoryczne odbywały się wg tematyki: 1. GETTING TO KNOW 2. DISCOVERING THE PAST 3. ADMIRING THE PRESENT 4. PROTECTING THE ENVIRONEMENT FOR A BETTER FUTURE 5. ACTIVE CITIZENSHIP.

Czytaj więcej: Mobilność do Grecji
Iwona Dróżdż

286590009 3135871523297817 6905338708600403296 n W dniach 07.06.2022r. – 09.06.2022r.  nasze panie koordynatorki projektu wzięły udział w wizycie przygotowawczej w Salonikach w Grecji. Celem wizyty było podpisanie umowy z instytucją przyjmującą  6th Gymnasium of Evosmos, przygotowanie wzorów potrzebnej dokumentacji oraz  końcowe dopracowanie zajęć pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Podczas wizyty sprawdzono miejsce zakwaterowania i wyżywienia. W czasie spacerów z greckimi nauczycielami panie wyznaczyły miejsca zwiedzania.

Czytaj więcej: Wizyta przygotowawcza - Grecja
Administrator

Jeszcze w maju 2022 roku rozpoczynamy realizację projektu „Odkryjmy przeszłość i chrońmy teraźniejszość dla lepszej przyszłości” w ramach ogólnopolskiego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią na duże zainteresowanie naszych uczniów i ich rodziców możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych. W ramach projektu grupa 20 uczniów pod opieką 4 nauczycieli poleci na tydzień do Grecji w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami 6th Gymnasium of Evosmos w Salonikach.

Regulamin (KLIKNIJ>>>)

regulamin Odkryjmy