Iwona Dróżdż

Ze względu na pandemię i zdalną naukę starszych klas zajęcia projektowe dla uczniów zostały zawieszone. Nauczyciele w tym czasie korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego.

W lutym 2021 roku nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w dwóch szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

IMG 20210218 155522

Czytaj więcej: Szkolenia online dla nauczycieli
Administrator

sosnaZajęcia projektowe (rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze) odbywają się w małych grupach. Nauczyciele sami opracowali programy. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, dlatego często na zajęciach wykorzystuje się metodę eksperymentu.

Czytaj więcej: Zajęcia projektowe
Administrator

Kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych to kolejne zajęcia warsztatowe w ramach naszego projektu. Tym razem uczniowie rozwijali umiejętności:

  • w zakresie przedsiębiorczości: postawa uczciwości, przywództwa, wytrwałości, empatii, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, pewności siebie, odporności i samorozwoju
  • zakresie pracy zespołowej: praca w zespołach, uczenie się od innych, delegowanie zadań, współodpowiedzialność, otwartość, przywództwo oraz kompromis
  • w zakresie kreatywności i innowacyjności: kreowanie i wprowadzanie w życie innowacyjnych pomysłów, wartościowanie, dociekliwość i ciekawość świata
Administrator

Nowy projekt podnoszący jakość kształcenia

Rozpoczynamy w naszej szkole realizację projektu „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
 na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Projekt "Torami nowej edukacji..."