K. Trojanek
Odsłony: 48

 podsumowanie projetu fbW ubiegłym roku szkolnym (2020/2021) rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 w sektorze Edukacja Szkolna jako partner w projekcie "Une Europe aux multiples facettes". W ramach projektu, współpracowaliśmy ze szkołami z Rumunii (Scoala Gimnaziala "Constantin Brancusi", Targu Jiu), Francji (Collège Fernand Gregh, Champagne sur Seine) oraz Nowej Kaledonii (Collège de Wani (Houailou, Francja/Nowa Kaledonia). Projekt zaplanowany był na 24 miesiące, niestety wyjątkowo trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusiła koordynatora projektu z Nowej Kaledonii do zawieszenia działań projektowych, a co za tym idzie, zamknięcia projektu.

Dnia 17.12.2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działań projektowych w ramach programu Erasmus+, które zrealizowaliśmy przez ostatnich 16 miesięcy. Uczniowie i nauczyciele, którzy aktywnie zaangażowali się realizację projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne z logo projektu Erasmus+ EAMF (koszulki, kubki, torby, worki). Projekt przyczynił się do wzmocnienia przekrojowych kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej, wielojęzyczności i komunikacji w języku obcym (poprzez realizację zadań i komunikację w języku francuskim i angielskim), rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności uczenia się, kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich oraz cyfrowych. Dzięki różnorodnym działaniom w ramach realizacji projektu na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym, został zrealizowany główny cel projektu, który zakładał włączenie społeczne, poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich, nawiązanie międzynarodowej współpracy ze szkołami, wymiana doświadczeń, podniesienie jakości nauczania, motywowanie uczniów do nauki języków obcych, szerzenie otwartości, tolerancji w obliczu wielokulturowości. Współpraca międzynarodowa wpłynęła na utrzymanie wysokiej jakości nauczania oraz zbudowanie potencjału europejskiego. Uczniowie, nauczyciele i społeczność lokalna poszerzyli wiedzę na temat kulturowego dziedzictwa Europy. Ponadto, uczniowie zdobyli i wzbogacili swoje umiejętności oraz wiedzę potrzebną do samorealizacji oraz rozwoju osobistego, (m. in. komunikowanie się w językach obcych, posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność uczenia się oraz pracy zespołowej). Udział w projekcie, działania oparte na włączeniu społecznym, wymiana doświadczeń, wykorzystywanie nowoczesnych, innowacyjnych metod i technik pracy w zakresie edukacji poprawiły jakość i skuteczność kształcenia. Wszystko to niewątpliwie posłuży rozwojowi zaangażowanym w jego realizację, a podjęte działania przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty uczniom, nauczycielom i szkole.

Pamiętajmy: „Erasmus+ Zmienia życie, otwiera umysły”!


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom i uczniom oraz rodzicom szczególnie zaangażowanym w różnorodne działania na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym w ramach realizacji projektu. I tak, bardzo dziękujemy:

Pani Iwonie Dróżdż. Pani Annie Pałdynie, Pani Magdalenie Skwiecińskiej-Linosz, Pani Hannie Wielgołaskiej. Pani Monice Kosut, Pani Natalii Pielasie, Pani Karolinie Kluczek, Pani Danucie Wróblewskiej, Pani Beacie Sasin Kielczyk, Pani Iwonie Glince, Pani Annie Gizińskiej, Pani Elżbiecie Gajdzie, Pani Ewie Dobrodziej, Panu Jackowi Rudzkiemu. 

Najaktywniejszym uczniom klas 7a (Igorowi Brzozowskiemu, Damianowi Kunce), 7c (Hannie Protaziuk, Alicji Kropielnickiej, Natalii Laskowskiej-Macios, Agacie Lipskiej, Krzysztofowi Czyżkowskiemu, Marii Środzie, Idze Kaczorek, Marii Jackiewicz, Patrykowi Gryzowi, Igorowi Jurgowianowi, Szymonowi Antonowiczowi, Bartoszowi Kowalczykowi, Gabrieli Czaplińskiej), 7e (Adriannie Winiarskiej, Zuzannie Zgódce, Klaudii Kałowskiej, Nikoli Kruk, Bartoszowi Kolbowi,
Nikoli Kopeć, Stanisławowi Biernackiemu, Jakubowi Rawskiemu, Amelii Ziemińskiej, Annie Gierałtowskiej) oraz 8c (Agacie Łyczkowskiej).


Katarzyna Trojanek, Koordytator szkolny projektu Erasmus+ EAMF

Kategoria: