Iwona Dróżdż
Odsłony: 188

logo IOMPodpisaniem umowy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji 1 marca 2024 roku rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki. Projekt zakłada wspieranie zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie, jednocześnie angażując do dwustronnego procesu integracji społeczność lokalną. Zakłada się promowanie równości i równych szans dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego. Planowane działania mają na celu stworzenie warunków sprzyjających wymianie i uczeniu się od siebie nawzajem. Integracja będzie wspierać rozwój umiejętności komunikacyjnych, empatii i otwartości na różnorodność. Adresatami naszych działań są uczniowie różnych narodowości, kultur i religii, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Kategoria: