p. Eliza Kurowska
Odsłony: 4819

ZAPISY NA OBIADY OD WRZEŚNIA 2019R. NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zapisy na nowy rok szkolny odbywają się od dnia 2 września 2019r.

Należy obowiązkowo wypełnić kartę zgłoszenia na obiady i zostawić u intendenta szkoły w pok. nr 8 na parterze.

Karty zgłoszeniowe dostępne będą w pok. nr 8 oraz w świetlicy szkolnej.

Grupa 0a i 0b dostaną do wypełnienia oświadczenia w sprawie wyżywienia za pośrednictwem wychowawców.

Grupa 0c wypełnia tą sąmą kartę zgłoszenia co pozostali uczniowie indywidualnie.

 

OBIADY WE WRZEŚNIU

Obiady dla całej szkoły wydawane będą od wtorku 3 września.

Dzieci z 0a i 0b otrzymują pełne wyżywienie od poniedziałku 2 września.

 

STAWKA ŻYWIENIOWA

-dla oddziałów Przedszkolnych 0a i 0b wynosi 8,00 zł

-dla uczniów 0c, klas SP wynosi 4,00 zł


ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO I TERMINU PŁATNOŚCI
Od stycznia 2019 r. płatności dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:
95 9226 0005 0024 4616 2000 0010 /Bank Spółdzielczy/
(w tytule płatności należy wpisać: „płatność za obiady”, imię i nazwisko ucznia, klasę).

Opłatę dokonujemy z DOŁU, tzn. do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu żywionym

 

REZYGNACJA Z OBIADÓW

Całkowitą rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy.

 

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI W PRZYPADKU CHOROBY

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać intendentowi szkoły bezpośrednio lub pod numerem telefonu (25) 758-21-22 wew. 115 do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym nieobecność, a w szczególnych przypadkach do godz. 9:00 tego samego dnia.
Tylko zgłoszona wcześniej nieobecność dziecka będzie uwzględniana przy płatności.


 

Kategoria:

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych