Administrator
Kategoria:

Postępowanie na zamówienie: "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" z podziałem na 3 części".
Numer ogłoszenia 2021/BZP 00336144/01 z dnia 29.12.2021r.

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc929736-7073-4b61-8ae1-9ee4892f3fa2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BPolkowska
Kategoria:

Zapytanie ofertowe na organizację podróży i pobytu w Portugalii dla uczestników przedsięwzięcia „Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcem i pędzlem malowane” w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zapytanie ofertowe na organizację podróży i pobytu w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" 2022" 

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na organizację podróży i pobytu w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" 2022