Administrator
Odsłony: 1248

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. od 9 do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII są również zawieszone do 29 listopada. Uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Nauka i opieka dla dzieci w klasach „0” (oddziałach przedszkolnych) pozostaje bez zmian, czyli odbywać się będzie w szkole według obowiązującego planu zajęć. Świetlica szkolna będzie funkcjonować dla uczniów, których rodzice realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do właściwego wychowawcy klasy.

Dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, lub uczniów posiadających trudności lokalowe lub sprzętowe, zajęcia mogą być zorganizowane stacjonarnie lub zdalnie w szkole po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców.

Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły lekcje odbywać się będą głównie z wykorzystaniem platformy Google Meet i Classroom oraz dziennika elektronicznego Vulcan.

Życzę Państwu tylko dobrych dni i dużo zdrowia. Dbajcie o siebie i o swoich Najbliższych.

Dyrektor Szkoły

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych