Administrator
Odsłony: 7539

Kompetentni Europejczycy w Koperniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim informuje, że szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 111 021 PLN.

Realizacja projektu „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” rozpocznie się 1 września 2020 roku i potrwa 6 miesięcy. Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W ramach projektu grupa 20 uczniów pod opieką 4 nauczycieli uda się na tydzień do Francji w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami Collège BARNAVE w Saint-Égrève. Przed pobytem w Saint-Égrève uczniowie przygotują się do mobilności. Zajęcia przygotowawcze obejmą przygotowanie językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację. Uczniowie poznają i utrwalą słownictwo związane z tematyką projektu oraz będą ćwiczyć wypowiedzi w języku angielskim.

Projekt jest interdyscyplinarny i wieloaspektowy. Odnosi się do historii, geografii, kultury, technik informacyjnych oraz języków obcych. Daje możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności kluczowych bardzo ważnych w edukacji. Projekt wpisuje się w podstawę programową, nasi uczniowie będą wzmacniać  poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej.  Projekt pozwala na wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. W trakcie pięciodniowych spotkań na terenie szkoły przyjmującej odbywać się będą zajęcia obejmujące wyżej wymienione zagadnienia. Współcześnie językiem komunikacji młodzieży jest język angielski, dlatego osoby zaangażowane rozwiną swoje kompetencje językowe. Projekt w pełni odpowiada potrzebom uczniów. Poprawi jakość i skuteczność kształcenia. Posłuży rozwojowi wszystkim zaangażowanym w jego realizację. Liczymy, że podjęte działania przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty uczniom, nauczycielom i szkole.

opracowała wicedyrektor SP1 Iwona Dróżdż